Widźał, słyšał, napisał (25.11.19)

póndźela, 25. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

André Strelow

Srjedź nowembra wulosowachu skupiny za klětušu europeadu, koparske mišterstwa europskich awtochtonych narod­nych mjeńšin. Serbske Nowiny su wobšěrnje wo tym rozprawjeli, tež Beno Šołta činješe to dźens tydźenja na tymle městnje. Kaž připad chcyše, dyrbi Serbska koparska wubranka muži w předkole w samsnej skupinje nastupić kaž hosćićeljo. Hač je to njelěpšina, lěp­šina abo wosebita mo­tiwacija hrajerjam, so pokaza. Na kóždy pad budźe partija magnet přiwisnikam wobeju mustwow.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND