Widźał, słyšał, napisał (18.11.19)

póndźela, 18. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Beno Šołta

Za serbske koparki a serbskich koparjow běše sobotu wažny termin. Wšako su Awstriskej skupiny za klětušu europeadu w Korutanskej wulosowali.

Hrate budźe klětu při Klopijnskim jězoru na wjacorych sportnišćach. Znowa je wšitko chětro centralnje organizowane, puće su krótke. A mustwa budu dokoławokoło jězora zaměstnjene a móža so woměrje na hry přihotować. Je to tajke něšto kaž olympiska wjes. Tež programowe dypki zwonka kopańcy budu při jězoru. Wšako je europeada wjace hač jenož koparski turněr. Tež wuměna wažnu rólu hraje. Tak je klětu znowa planowany swobodny dźeń, na kotrymž móža wšitcy wšelake poskitki wopytać. A wšědnje wotměja wšelke programowe dypki, kaž běše to podobnje w Hornjej Łužicy 2012. Tak budźe tež za přihladowarja nimo kopańcy dosć poskitka.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND