Widźał, słyšał, napisał (17.02.20)

póndźela, 17. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Beno Šołta

Smy wosrjedź zymskich prózdnin, tajke prawje zymske začuća pak při­wšěm nimam. Runje skerje za nalěćom wupada. Tak poda­wa so tójšto Serbow do horow, zo bychu znajmjeńša tróšku sněha dožiwilio. Hdyž pomyslu, zo móhło to wšo sněh być, štož je so nam w zašłych tydźenjach na dešću našło.

W južnotirolskim Antholzu wšak mó­žemy sej wšědnje napjaty zymski sport – biatlon – wobhladać. Swětowe mišterstwa započachu so štwórtk hnydom z překwapjenku. 3. městno wubědźichu sej sportowcy ze susodneje Čěskeje. Tež w času po Gabrieli Koukalovej maja tam dobrych biatletow, kotřiž stajnje zaso cyle prědku sobu wo městna wojuja. Wčera nasta přewšo napjate přesćěhowanje. Za mnje je to wosebje putaca disciplina, wšako móža tam sportowcy zaso swój zastatk wot sprintoweho wubědźowanja do toho nachwatać. Při tym wuskoči prěnja medalja za Němsku. Denise Herrmann pokaza, kajka dobra sportowča je. Jej wšak leži skerje smalenje po čarach hač třělenje. Do biatlona bě Herrmann mjenujcy sněhakowała, a to po dołhich čarach.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND