Widźał, słyšał, napisał (10.02.20)

póndźela, 10. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Toni Ryćer

Tradicionelnje so motorsportowa sezona kóžde lěto z Rallye Dakar započina. Hižo wjele lět njeje stolica Senegala, po kotrejž běchu rallye pomjenowali, cilowe město tohole sławneho wubědźowanja. Z wěstotnych přičin přepołožichu trasu w lěće 2009 do Južneje Ameriki. Lětsa je wona prěni raz w Sawdi-Arabskej. To pak motorsportowcow chětro překwapja, přetož politiska situacija w tym kraju je přewšo komplikowana. Ale kaž w nimale wšitkich wulkich motorsportowych serijach knježi tež tu móc pjenjez. Awtokratiski stat spyta sej ze zemskowolijowych pjenjez trochu popularity a připóznaća kupić. Tohodla přewjeduja wot lońšeho blisko hłowneho města Riad swětowe mišterstwa formule E, potajkim elektrisce ćěrjenych bolidow. Trend wšak hižo někotre lěta wobkedźbujemy.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND