Widźał, słyšał, napisał (10.02.20)

póndźela, 10. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Toni Ryćer

Tradicionelnje so motorsportowa sezona kóžde lěto z Rallye Dakar započina. Hižo wjele lět njeje stolica Senegala, po kotrejž běchu rallye pomjenowali, cilowe město tohole sławneho wubědźowanja. Z wěstotnych přičin přepołožichu trasu w lěće 2009 do Južneje Ameriki. Lětsa je wona prěni raz w Sawdi-Arabskej. To pak motorsportowcow chětro překwapja, přetož politiska situacija w tym kraju je přewšo komplikowana. Ale kaž w nimale wšitkich wulkich motorsportowych serijach knježi tež tu móc pjenjez. Awtokratiski stat spyta sej ze zemskowolijowych pjenjez trochu popularity a připóznaća kupić. Tohodla přewjeduja wot lońšeho blisko hłowneho města Riad swětowe mišterstwa formule E, potajkim elektrisce ćěrjenych bolidow. Trend wšak hižo někotre lěta wobkedźbujemy.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND