Widźał, słyšał, napisał (14.04.20)

wutora, 14. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jan Hrjehor

Sportowa kolumna bjez tuchwilu najčasćišo wužiwaneho słowa. To so mi dźensa jenož radźi, dokelž sym přinošk hižo před měsacomaj srjedź wulkeho róžka napisał a hinašeje temy dla znowa zapołožił.

Ně, nikoho w zjawnosći njepřeradźu. Haj, wšitkim město přerady poskićam, zo Wam­ Waše němske sportowe pokiwy, němske sportflajery abo někajke němske Instagrami a Facebookposty, kotrež maja sportowy pozadk, přełožu. Sym so do hodowneho sportowanja, w času mjez ho­da­mi a nowym lětom kaž tež po tym chětro na Waše němske wabjenja za spor­towe zarjadowanja za Serbow a Němcow mjerzał. „Njebě chwile za serbski přełožk“, abo docyła žana wotmołwa – to běštej zwjetša reakciji na moju kritiku. To tola być njemóže, zo serbscy sportowcy na swoje turněry jenož w němskej rěči přeprošuja! Jenički wupuć, kotryž widźu, je, zo pomham přełožować. Pósćelće mi swoje­ němske přeprošenja, wabjenja abo flajery, a njebudźe dołho trać, a hižo změje­će wotmołwu.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND