Widźał, słyšał, napisał (20.04.20)

póndźela, 20. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtorka dźensa Tereza Wićazowa

Hdyž swoje sportowe rozprawy za wolejbul pisam­, hladam tež hdys a hdys rady za tym, kak su mustwa dotal hrali abo hdźe běchu respektiwnje su mustwa w tabuli zaměstnjene. Zajimawe je potom wosebje, hdyž po tabuli a na dypki hladajo słaby přećiwnik přećiwo sylnemu dobudźe. Myslu na přikład na wolejbulistki Schönbachskeho VV, kiž su w zašłej hrajnej dobje we wo­krjesnej klasy hrali a nětko we wob­wod­nej klasy. Přirunajo z wolejbulistkami dru­­heho zastupnistwa hrajneho zjed­no­ćenstwa Pančicy-Worklecy maja holcy a žony z Pančic a Worklec hrajne nazhonjenja we wobwodnej lize. Potajkim dwě lize rozdźěla. Po statistice a teoriji bychu Pančanki-Worklečanki faworit za hru ­byli. Tola wukónc hry běše jasne dobyće z 3:0 za pozdatnje słabše mustwo. Tajke zjawy dožiwiš tež w profesionelnym sporće, kaž na přikład na polu kopańcy w zwjazkowej lize. Wosebje w pokalnych hrach. Tam stejitej sej hdys a hdys mu­stwje z wšelakorych ligow napřećo. Konkretny přikład: W pokalnym štwórćfinalu Němskeho koparskeho zwjazka DFB spočatk měrca steještej sej 1.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND