Widźał, słyšał, napisał (27.04.20)

póndźela, 27. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Tomaš Faska

Přeco zaso raz je rěč wo tak­ mjenowanych „žónskich kwotach“. Mjenowane rjadowanje ma zaručić, zo w gre­mijach, zarjadnišćach, stronach a podobnych kruhach tež wěsty podźěl žonow wobkedźbuja. Mjeztym zo so na zjawnych zarjadach a w orga­niza­cijach přewažnje po njej maja, wo „žónskej kwoće“ w priwatnym hospodarstwje přeco hišće kontrowersnje diskutuja, a to ma swoje přičiny.

Rozumne na kóždy pad je, zo na polu sporta lědma štó chutnje na to mysli sej žadać, zo ma so při zestawje mustwow tež na dosć žonow dźiwać. To wězo tež njeńdźe, wšako přewjeduja so we wjetšinje sportowych družin separatne wu­bědźowanja za žony a muži. W běhu minje­nych lět pak je wjele disciplinow k tomu přišło, za kotrež běchu něhdy jenož­ mužojo woprawnjeni so wubědźować, kiž pak su mjeztym hižo něšto lět tež za žony samozrozumliwe. W někotrych padach drje njeby sej to čłowjek před něšto lětdźesatkami scyła před­stajić móhł. Myslu tu jenož na kopańcu, na pjasćowanje abo na sněhakowarske skakanje.

Mamy pak tež sportowe discipliny, w kotrychž splažnje neutralnje mocy měrja. Tu drje su měšane mustwa teoretisce móžne, ale jedyn splah jasnje dominuje, a tamny so husto scyła w zestawje nje­jewi. To njestawa so z přičiny diskriminacije, ale ma w prěnim rjedźe fyziske přičiny. Předstajće sej jenož, někajki muž by na přikład w disciplinje „rytmiska sportowa gymnastika“ startował. Wothladajo wot nowšich wuwzaćow w Japanskej a Španiskej je to ryzy žonjacy sport. A ja nochcu, sprawnje prajene, muža na tajkej maće, z bulom abo banćikom skakaceho a so wjerćaceho, widźeć. A potom so hišće bjezwuhladnje z galantnej žónskej konkurencu wubědźuje ...

Nawopak sej dźensa na přikład hižo žonu za wodźidłom awta we formuli 1 prawje předstajić njemóžemy. Fyziske wužadanja tajkich wubědźowanjow drje su přewulke. Hačrunjež tež to cyle wuzamknył njebych.

Zo so temje runje dźensa wěnuju, ma historiski pozadk. Hdys a hdys su mjenujcy tež we formuli 1 žony hižo sobu jězdźili, bjez „žónskeje kwoty“, kotraž by to předpisała. Maria Teresa de Filippis bě w lěće 1958 prěnja, Giovanna Amati 1992 dotal poslednja pilotka w „kra­low­skej klasy“. Wuzběhnyć pak chcu tule dalšu­ Italčanku – Lellu Lombardi. Jej je so jako jeničkej žonje poradźiło, sej we wubědźowanju formuli 1 dypk wubědźić za swoje 6. městno na sławnym kole Circuit­ de Montjuïc w Barcelonje. To bě 27. apryla 1975 – dźens před 45 lětami.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND