Widźał, słyšał, napisał (15.06.20)

póndźela, 15. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Michał Nuk

Jutře by tak daloko było – połna Mnichowska Allianz­-arena a miliony ludźi před wobrazow­kami bychu sćěhowali, kak swětowej mištraj lětow­ 2014 a 2018, Němska a Francoska, do najwjetšeho europskeho koparskeho turněra startujetej. A sam bych so hižo wjeselił na swój dowol přichodny tydźeń w Korutanskej. Tu chcych sej hry serbskeje wubranki na europeadźe wobhladać a zdobom składnosć wužić, ze swojim najlubšim sportowym nastrojom, ko­lesom, sej wuchodne Alpy w Korutanskej a Słowjenskej wotkryć. Konjunktiw „bych“ a „chcych“ tele dny jara husto w zwisku ze sportowymi zarjadowanjemi wužiwamy. Fleksibelnosć je tuchwilu bjezdwěla jedna z najbóle prašanych kajkosćow pola sportowcow a organizatorow. Za mjezynarodny koparski wulkowjeršk – kaž je to za mnje jako­ Serba euro­peada – wopokaza so nětko jako lěpšina, zo přewjeduja ju jenož kóžde štyri lěta. Tak je poměrnje lochko móžno ju wo cyłe lěto přesunyć.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND