Widźał, słyšał, napisał (08.06.20)

póndźela, 08. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

,,Štóž z was je bjez winy (hrěcha), njech ćisnje prěni kamjeń ...“ Tele wupra­jenje z biblije drje kóždy znaje, ale najmjenje na sebje samoho poćahuje. A w zwisku ze sportom cyle wěsće docyła nic. Na zbožo w našich regionach kamjenjowanje zasudźeneho/zasudźeneje njeznajemy, w někotrych krajach pak je dźensa hišće nałožuja. Smy tuž wo wjele lěpši, dokelž kamjenjowanje zasudźamy a njepraktikujemy? Ně, nažel nic! Smy nama­kali nowu formu ka­mje­njowanja, wotměwacu so w medijach, a to z jara wulkim wotmachom tež na polu sporta. Tuchwilu sobu najznaćiši wopor je Ralf Minge, kotremuž wumjetuja, zo je z pjenjezami wopak wobchadźał, njewudawajo za nakup nowych koparjow Dynama Drježdźany. Zabyli su někotři jeho zasłuž­by, jako wjedźeše přez lěta towarstwo z čerwjenych ličbow do solidneho dźensnišeho stawa. Sym wćipny, kak so wšitko wuwije, kak fanojo reaguja, kak mustwo reaguje, jeli to docyła smě.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk