Widźał, słyšał, napisał (02.06.20)

wutora, 02. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jurij Bjeńš

Jako minjeny tydźeń pola přećela na zahrodźe kołbaski pražachmy a sej načolnu hru zwjazkoweje ligi mjez Dortmundom a Mnichowom wobhladachmy, běše nimale wšo perfektne: Słónčko rjenje swěćeše, kołbaska bě jara słódna a bjesada lóštna. Štož pak w telewizoru běžeše, bě zrudne. Z mojeho wida je wopačne mustwo dobyło. Dokelž přihladowarjo w stadionach njejsu, wupadaše wšo bóle za testowej hač za dypkowej hru. Njemějach w druhim połčasu scyła wjac přewulki lóšt, partiju dale sćěhować. Tež čorno-žołte derbyjowe dobyće 4:0 přećiwo módro-běłym susodam z Gelsenkirchena srjedź meje njeje mje wulce zwjeseliło. Bjez fanow nima za mnje lětuša sezona tajku hódnotu kaž hewak. Statistiki drje njełža a měnja, zo su hry podobnje intensiwne a spěšne kaž do korony. Dwubojow je po zdaću samo wjac a wuslědki su zdźěla tež jara překwapjace. Najebać to pak njemóžu so prosće z tučasnej kopańcu spřećelić, dokelž njewuwiwaja so we mni začuća, kajkež bych z realnymi přihladowarjemi w stadionje měł.

W třećej koparskej lize běchu so po tydźenjach skónčnje za tajki rozsudźili. Zašły­ kónc tydźe­nja nětko tak daloko bě. Wšitke mustwa z wuchoda, kiž běchu přeći­wo nowemu startej, budu w přichodnych hrach chětro třepotać dyrbjeć. Team z Jeny cyle wěsće zestupi, dalše z Halle, Magdeburga, Šwikawy a Kamjenicy trjebaja kóždy dypk. Tež postupny bój do druheje zwjazkoweje ligi je historisce na­pjaty. Wot prěnjeho hač k 11. městnu je tučasnje jenož pjeć dypkow rozdźěla.

Jara wćipny sym, štó drje z regionalneje ligi do 3. zwjazkoweje ligi postupi a štó budźe w relegaciji wo postup wojować dyrbjeć: VFB Altglienicke, Lok Lipsk abo tola Energija Choćebuz? Za łužiske to­warstwo bych so jara wjeselił, wone pak změje najmjeńšu šansu z načolneje trójki.

Na wokrjesnej runinje čaka na přiwisk hišće retomas rozsudow. Štó postupi, štó dobrowólnje zestupi, kak so stafle zesta­jeja, štó přestanje hrać, kotry trenar přewozmje kotre mustwo? Wšitke nowosće w přichodnych tydźenjach tu w Serbskich Nowinach zhonimy.

A što čini kopańca na ludosportowej runinje? Wčera by zaso tak daloko było: W Pěskečanskim stadionje by rěčnik Jurij Matka-senior po swojim ličenju zawěsće zaso „10 000 do 20 000 přiwisnikow“ na najwjetšim serbskim ludosportowym koparskim turněrje witał. Za 40. jubilejny turněr bě sej Pěskečanske sportowe towarstwo spektakularny program wumys­liło. Kajki, to zhoniće wězo tež tu w SN. Ja wšak so hižo nětko na klětuši turněr wjeselu, kotryž chcedźa Pěskečenjo runje tak přewjesć, kaž bě lětsa planowane.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND