Widźał, słyšał, napisał (13.07.20)

póndźela, 13. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtorka dźensa Tereza Wićazowa

„Mentalny trening je runje tak wažny kaž ćělny, wučinja druhdy samo wjetši podźěl zwučowanja hač ćělne napinanje.“ Takle bě moja profesorka za sportowu psychologiju před lětami swoje prěnje čitanje zahajiła. A wona měješe prawje. Čim dlěje jej připosłuchach, ćim bóle spóznawach so sama w swojim zadźerženju při sporće, wosebje na wubědźowanjach.

Bjermy sej raz znaćišu atletku za přikład: Na běžkach njemóžeše Magdalenu Neuner nichtó přetrjechić. Na třělnišću pak so wona boješe. Přiwšěm je jej prawidłowny trening k olympiskej dobyćerce dopomhał. Krute zwučowanja jej pomhachu, přihladowarjow a konkurentki wusćinić (ausblenden). Kelko ćišća ma atlet wudźeržeć, pokaza so tež w tym, zo dyrbješe Magdalena Neuner swoju slěbornu medalju před kamerami zakitować. Samo druhe městno njezdaše so we wočach zjawnosće dobre dosć być.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND