Widźał, słyšał, napisał (06.07.20)

póndźela, 06. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jan Hrjehor

Helski swar dóstach sej njedawno wot hnydom dweju sportoweju přećelow staršeho semestra: wot prěnjeho sobotu dopołdnja před sakristiju w Ralbicach, wot dalšeho njedźelu dopoł­dnja po Božej mši před Róžeńčanskej swjatnicu. Njedźelna huntora, kiž je so na moje rozžohnowanje a witanje ministrantkow a ministrantow hóršiła, pak sej hnydom konter zapopadny. Pječa běch přemjelčo rěčał a lěpje mikrofon wužiwać dyrbjał. Tukam pak kruće na to, zo njeměješe kemšer swój słuchanski nastroj sobu.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk