Widźał, słyšał, napisał (27.07.20)

póndźela, 27. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Toni RyćerPoprawom njeslěduju wšitke běhi formule 1 w telewiziji. W zašłych lětach je so w tutej seriji mjenujcy wěsta napjatosć zhubiła. Lětsa je tomu kusk hinak. Sprěnja so hišće tak wjele w motorsporće njehiba a zdruha su wobstejnosće wubědźowanjow pandemije dla jara wosebite. Ale kóžde lěto wurjadny je Grand Prix na madźarskim Hungaroringu. Tuta čara je zwjazana z wosebitymi podawkami a wosobinskimi dožiwjenjemi. Zamołwići formule 1, na čole Bernie Ecclestone, mějachu són, so jónu tež z kralowskej seriju w jednym socialistiskim kraju wubědźować. Prěnja adresa bě Čerwjene naměsto w Moskwje. Zajimawa ideja, ale zdobom njerealistiska. Po ćežach z organizatorami w rakuskim Zeltwegu, hdźež bu tamniši Grand Prix dotal pře­wjedźeny, rozsudźichu 1985 zhromadnje z madźarskim knježerstwom, so lěto pozdźišo blisko Budapesta wubědźować. Wólba­ tuto­ho kraja njeje při tym žadyn připad. Madźarska ma w motorsporće spomnjećahódne tradicije, tež hdyž je wo tym mało znate.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND