Widźał, słyšał, napisał (03.08.20)

póndźela, 03. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Beno Šołta

Poprawom wšak je lětuše lěćo sport nastupajo optimalne. Wšako njemějachmy hišće žanu dny dołho trajacu horcotu. Dobre wuměnjenja to za běhanje rano abo tež wječor pozdźe, runje nětko mjez šćernišćemi. Tale wosebita atmosfera njemotiwuje jenož młodych sportowcow. Wuhladaš tež dźeń a wjace staršich běharjow, kotřiž su sej předewzali so prawidłownišo hibać. Hač su to hory za kolesowanje wokoło Biskopic abo płone kónčiny łužiskeje jězoriny, za kóždeho je něšto pódla. Haj, je mjeztym tak woblubowane, zo zetkawaš dale a wjace cuzych na našich pućach, dokelž so jim lubi.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND