Widźał, słyšał, napisał (21.09.20)

póndźela, 21. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtorka dźensa Halena Jancyna

Koronapandemija ma wuskutki na kóždy sport, tež na konjacy. Kaž sće hižo čitali, bě konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe njedawno jěchanski turněr na sportnišću w Hórkach přewjedło. Dołho njebě jasne, hač a jeli haj, pod kotrymi wuměnjenjemi je wubědźowanje móžne. Najprjedy njeběchu přihladowarjo dowoleni, pozdźišo jenož minimalna ličba, bychu-li turněr bjez hygienoweho koncepta přewjedli. Předsydstwo je so za tajki koncept a tuž za přihladowarjow a wjac dźěła rozsudźiło. Ale što dyrbi do koncepta, štó je zamołwity, kotre naprawy su trěbne, što maš přidatnje organizować a wobstarać? Wšo prašenja, na kotrež dyrbjachu zamołwići wotmołwić a wo kotrychž mějachu wuradźować. Přewjesć turněr rěkaše tuž tójšto koordinacije za cyłe towarstwo. Wulke wužadanje pak je so poradźiło.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND