Widźał, słyšał, napisał (14.09.20)

póndźela, 14. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Clemens Šmit

Hłójčkowanje w kopańcy juniorow zakazać!

Ně, to njeje žadyn směšk, ale, dźe-li po měnjenju někotrych wědomostnikow, realna próstwa. Najprjedy to sam wěrić nochcych. Tola smjeće je mi, po tym zo sym so hłubšo do tematiki začitał, woprawdźe zašło.

Přikład Jendźelska: Tamniši koparski zwjazk bě hižo loni na warnowanja reagował a samo wukaz wudał. Z dźěćimi w zakładnošulskej starobje, potajkim hač do jědnaće lět, je hłójčkowanje tohodla na koparskich treningach mjeztym dospołnje zakazane. Dale wukaz předwidźi, zo maja so hač do staroby 18 lět zwučowanja, při kotrychž z hłowu hraja, redukować. Při dypkowych hrach pak wostanje pola jendźelskich juniorow najprjedy hišće wšitko po starym – młodźi hrajerjo smědźa tam z nohomaj runje tak kaž z hłójčku bul třěleć.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND