Widźał, słyšał, napisał (23.11.20)

póndźela, 23. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Ow ja sym wćipny, ow ja sym wćipny, ow ja sym tak wćipny ...“, tak rěka na spočatku kóždeho měsaca w Serbskim rozhłosu, hdyž su dźěći k hódanju namołwjene. Sportowe družiny drje njetrjebachu dotal žane wuhódać. Wšako tam zwjetša za wěcami pytaja, z kotrymiž su dźěći wšědnje wobdate. Wjeselu so hižo na přichodne hódančko w hodowniku.

Wćipny sym, kak dołho drje budźe „Lawec Joachim“ hišće trenar němskeho narodneho mustwa koparjow. Tuchwilu jemu jenož sylny wětřik medijow napřećo duje, ze stron Němskeho koparskeho zwjazka ma wón połnu podpěru a žanažkuli změna tam tema njeje. Wězo je lochko poražki jenož trenarjej podsunyć a tak jeho njekmanosć dopokazać. Tola jara hubjene wotrěznjenje na swětowych mišterstwach 2018, hry w narodnej lize (z jeničkim dobyćom přećiwo přez koronu wosłabjenemu mustwu Ukrainy) a fatalna poražka přećiwo Španiskej njejsu runje rezultaty, z kotrymiž móhł wuspěšne dźěło dopokazać.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND