Widźał, słyšał, napisał (01.02.21)

póndźela, 01. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa André Strelow

Zyma, tójšto sněha a niske temperatury su za susodne kraje kaž Čěsku, Pólsku abo Awstrisku samo­zrozumliwe. Nětko, po wjacorych lětach abstinency, mamy tež pola nas skónčnje zaso­ raz wjedro, kotrež je w mjenowanych kónčinach w zymje přeco móžne. A to wšo w času, hdyž blišu wo­kolinu wopušćić njemóžemy abo njesměmy. Štož móžemy jako tróšt hódnoćić, je wobsedźerjam prózdninskich domicilow w sněhowych arealach wězo wulka katastrofa. Turisća faluja a z nimi dochody, přichod je njewěsty. Wliw na dalše wuwiće pak nima­my. Na zbožo móžach knihowany dowol hišće storněrować.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk