×

Powěsć

Failed loading XML...

Widźał, słyšał, napisał (01.03.21)

póndźela, 01. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Clemens Šmit

Njeje wšeho hišće dosć? Abo kelko je dosć?

Pad trenarki Gabriele Frehse njepokazuje jenož powšitkowny dilema profijoweho sporta při spěchowanju swójskeho dorosta. Zdobom wotkrywa wón struchłe fasety, kotrež měli po měnjenju mnohich sportowych funkcionarow zjawnosći poprawom zakryte wostać. Dźe tu wo zasadne prašenje, kak jara smědźa nazwučowarjo swojich chowancow spěchować, haj, jich k lěpšim wukonam pohnuwać a wužadać.

W padźe Frehse njezaběra so jenož ju­stica z wumjetowanjemi, ale wot zašłeho tydźenja tež politika. 14 atletkow wuměłskeho ćěłozwučowanja bě skoržiło, zo bě nazwučowarka na olympiskim zepěranišću w Kamjenicy Gabriele Frehse je pod bolosćemi trenować dała, bě je mentalnje ponižała, trašiła a samo k branju medi­kamentow nućiła. Wona wšak wumjetowanja hač do dźensnišeho wotpokazuje. Dźiwne je, zo Frehse w Kamjenicy dale trenuje. Přetož tež jeje tuchwilny dźěłodawar hišće kruće k njej steji.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND