Widźał, słyšał, napisał (08.03.21)

póndźela, 08. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtorka dźensa Halena Jancyna

Nichtó njeby sej myslił, zo pandemija tak dołho traje. Hižo měsacy tež amaterski sport pod njej chětro ćerpi. Jenož indiwidualny sport je dowoleny. Što je potajkim hišće móžne? Tak zwostawa najprjedy raz jenož wosobinska fitnes doma abo běhanje na čerstwym powě­tře. Prašenje wšak je, kotre sportowe družiny směmy hdy zaso přewjesć a pod kotrymi wuměnjenjemi?

Swobodny stat Sakska je hruby plan wozjewił, kak chce krute postajenja w sporće wolóžić. Hižo nětko je jasne, zo budźe to jenož móžno pod wěstej incidencnej hódnotu a po negatiwnym tesće. Wostanje-li hódnota incidency pjeć dnjow dołho pod 100, potom je sport po dwěmaj wosobomaj hromadźe dowoleny. Tež skupiny móža hromadźe sportować, ale je­nož­ dźěći pod 15 lětami, a jich smě maksimalnje 20 być – wězo jenož wonka. To płaći wot dźensnišeho, tuž mamy hód­notu we wokrjesu wobkedźbować. Dalše wolóženja su wot 22. měrca móžne. Tež tu płaćitej mjenowanej směrnicy: incidencna hódnata a koronatest. Što to za towarstwa dokładnje rěka, přiwšěm jasne njeje.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND