Widźał, słyšał, napisał (19.04.21)

póndźela, 19. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Toni Ryćer

W sportowej kolumnje tydźenja zaběraše so Tomaš Faska z jara zajimawej temu we wobłuku tak mjenowanych muskich sportowych družin, w kotrychž so dźeń a wjace žonow wu­bědźuje. Měnju wšak, zo je wuraz „muskeho“ sporta zestarjeny a njewotpowěduje aktualnej situaciji. Snano njejsu wukony žonow a muži w kóždej disciplinje přirunajomne, štož ma předewšěm anatomiske přičiny. Tohodla wubědźuja so žony a mužojo zwjetša w separatnych družinach sporta. Mamy pak tež přikłady, hdźež wobaj splahaj mjez sobu wo dobyće wojujetaj. A tu smy zaso w motorsporće.

Nimo naspomnjeneje Ellen Lohr je wjele­ dalšich žonow, wosebje tež něm­skeho pochada, kotrež móhli tu mjenować. Tak sportowče hižo w jara młodych lětach, na přikład w kartowym sporće, spěchuja, zo so hižo wosomlětne holcy wo němske mišterstwa w kategoriji bambi­nije wubědźuja. Zajimowanym holcam móžu jenož poručić, so zhromadnje ze staršimaj wo wotpowědnych poskitkach wobhonić. Jedna tajka dobra adresa je kartowa čara we Łazu.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND