Widźał, słyšał, napisał (26.04.21)

póndźela, 26. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Beno Šołta

To běše spěšny a krótki són zašły tydźeń. Hišće před sydom dnjemi rěkaše, zo budźe bórze super league wutworjena, a to z někotrymi z najlěpšich mustwow Europy. Štyri dny pozdźišo plan zaso cofnychu, po tym zo běchu fanojo protestowali a funkcionarojo ze wšěmi móžnymi pokutami hrozyli. Bě to płomješko za medije, zo by so tež kopańca zaso jónu we wšěch kanalach jewiła? Abo běše to tola dozrawjena ideja? To sej njemyslu. Hačrunjež bě hižo dlěje rěč wo tajkej lize zwonka krajnych ligow, běše koncept wšo druhe hač zrały: Předwidźane bě 15 mustwow, kotrež bychu zasadnje pódla byli, a pjeć dalšich, kiž móhli so kóžde lěto kwalifikować. Najprjedy pak z toho ničo njebudźe. Snano tež lěpje tak. Přiwšěm to jenož negatiwnje njewidźu. Wězo chcychu towarstwa móc Europskeho koparskeho zwjazka (UEFA) nadběhować a wšitko same zwičnić a sej dochody rozdźěleć. Snano tónle impuls dosaha, zo sej nětko UEFA a snano tež swětowy zwjazk FIFA rozdźělenje dochodow hišće raz dokładnje přemyslitej.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND