Widźał, słyšał, napisał (30.08.21)

póndźela, 30. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Ta jedna wěc přez wostanje, Dynamo Drježdźany nihdy njezańdźe ...“. Takle drje so lědma hdy spěwa, hačrunjež ma mustwo čorno-žołtych tež w Serbach tójšto přiwisnikow. Hdy pak so poprawom tajke přiwisnistwo wutwori, hdźe ma kolebka zahoritosće swoje městno? Měnju, zo twori so tajki zajim­­ za wěste mustwo abo sportowu dru­žinu hižo w zažnym dźěćatstwje. Wězo je tam wliw wobswěta, staršeju abo dalšich swójbnych rozsudny, haj směrodajny. Tak bě tež w našej swójbje zahe jasne: Naše­ mustwo je Dynamo Drježdźany. Ža­ne­ druhe njeměješe tež najmjeńšu šansu někajkeje sympatije, ale wo fanatizmje nochcu tu rěčeć. Što to nětko konkretnje rěkaše, być zahority fan mustwa ze sakskeje stolicy? Dopominam so na wšelake podawki, kotrež su wusko zwjazane z hrami­ ko­parjow trenarja Fritzscha. Tak sedźachmy w awli internata w Małym Wjelko­­wje a mjerzachmy so nad dwójce přěhratym dwubojom Geyera a z toho rezul­towacych wrotow za mustwo z Mni­chowa.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND