Widźał, słyšał, napisał (03.01.22)

póndźela, 03. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jan Hrjehor

„Hrjehor Jan a Eiselt Jan rańše kemše, cyły tydźeń, njedźelu w dźewjećich a nyšpor tež hišće.“ Tele abo podobne słowa smój wobaj a hišće wjacori Róžeńčanscy ministranća před wjac hač 30 lětami w Róžeńčanskej administra­turje wot njeboh patra Cyrila Jana Kindermana OCist. abo patra Ubalda Marije Kansy OCist. słyšeli. Cyły tydźeń rano w šesćich stawać, w zymskim času štwórć hodźiny pozdźišo póćmje a při zmjerzkach a sněze a lodźe do Róžeńčanskeje sakri­­stije nóžkować a wot napoł sedmich z patrom a někotrymi kemšerkami a ke­mše­rje­mi „rańše“ swjećić. Krótko po sedmich běch zaso doma, wzach sej šulsku tobołu a wo­spjet běžach do směra na Róžeńčansku swjatnicu, nětko pak na busowe zasta­nišćo pola Eiseltec, wšako dyrbjach do šule.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND