Widźał, słyšał, napisał (27.12.21)

póndźela, 27. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtorka dźensa Halena Jancyna

Zhladuju na lěto 2021 móžu rjec, zo běše wone kaž jězba na seklowej čarje. Štó z nas je hižo móhł z wěstostu prajić, kak poběži lěto za sportowe towarstwa? Pandemije dla njebě znowa ničo po zwučenym wašnju. Njewěstosć hač a po kotrych wuměnjenjach so sportować hodźi, steješe na prěnim městnje. Smědźa so dypkowe hry přewjesć? Hdy póńdźe dale? Kotry hygieniski koncept je prawy? Štó je za čo zamołwity/a? Husto bě wjac prašenjow, hač wotmołwow. Ćim bóle su so koparki a koparjo, wolejbulistki a wolejbulisća wjeselili, hdyž přewjedźechu so winowatostne hry po skerje zwučenym wašnju. A kajke to nětko wupada? Znowa nasta stop w amaterskim sporće. Nic pak pola profijow. Woni smědźa dale za bulom honić abo na parkeće hrać. Tak tež Drježdźanske mjetelčki. Woni běchu do hód wuspěšne. Tak kwalifikowachu so za pokalne finale w Němskej a tež na mjezynarodnej runinje w champions league wuwojowachu sej prěnje dobyće. Chowanče trenarja Alexandera Waibla přesadźichu so přećiwo ukrainskemu teamej SC Prometey Dnipro z 3:2 po sadźbach.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND