Widźał, słyšał, napisał (20.12.21)

póndźela, 20. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Clemens Šmit

Poprawom bychu koparjo ST Marijineje hwězdy sobotu zhromadnje hejsowali. Wšako mějachu tón dźeń swoju adwentničku planowanu. Swjedźeń pak běchu čłonojo a čłonki wot­prajili! Štó da chce w tuchwilnej situaciji koronoweje pandemije swjećić! Zawěsće njepotrjechi to jenož koparjow z Pančic, ale tež wšitke tamne serbske sportowe towar­stwa, kotrež mějachu abo maja tajke zarjadowanja planowane. Njehladajo na to běše to za aktiwnych ST Marijineje hwězdy tak a tak hižo ćežke lěto. Hačrunjež zhladuje towarstwo lětsa na 100. róčnicu wobstaća, jemu sudnicy a nazwu­čowarjo we wšěch sportowych sekcijach faluja. Tež hrajnišćo chcyli prawje bórze přetwarić. Wšako tam na zastaranju z wodu hižo dlěši čas klaca, kaž mi rjeknychu.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr