Sportowe wubědźowanja swěta 2022

srjeda, 19. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Spočatk lěta so stajnje mały wid do přichoda wudanja, štož dalše planowane sportowe zarjadowanja nastupa. Na regionalnym polu to koronapandemije dla tučas­nje móžno njeje, dokelž budźe mnoho wubědźowanjow krótkodobnje planowanych. Štož pak profesionelne wulkozarjadowanja nastupa, je chětro wěste, zo so wone w lěće 2022 wotměja. Prašenje jenož je, hač z abo bjez přihladowarjow. Tule krótki přehlad najwjetšich lětušich sportowych wurisanjow.

Wot spočatka januara wojuja w sportowej družinje kopańca najlěpše cyłki z Afriki w Kamerunje wo tak mjenowany Afrika-cup! 24 teamow je pódla, mjez nimi­ zakitowar pokala, mustwo z Alge­riskeje.

Hižo 13. januara su so w Madźarskej a Słowakskej europske mišterstwa w mje­tańcy muži zahajili. Němska wubranka je tohorunja wobdźělena, njesłuša pak runjewon k faworitam turněra, mjez druhim tež, dokelž tójšto wustojnych hrajerjow priwatnych přičin dla tónraz pódla njeje.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND