ST Marijina hwězda – Módro-běli Kulow 1:4 (1:1) 

Zestawa domjacych: O. Schmidt (67. Matik) – Wróbl, Ch. Cyž, Zelnak (26. Lipič), R. Cyž, Eldor, P. Schmidt, Pjetaš, Pa. Lugge (79. Fischer), Jurš, Pakoßnick (79. Pi. Lugge)

Zestawa hosći: Peschel – Žur, B. Korch, Krawc, Koplanski (78. Langa), Lohan, Bulank, Wittek (59. Popjela), Nicolaides, Šěrak (76. Kubaink), A. Korch

Torhnjena achillesowa žiła wrotarja Olivera Schmidta w 64. min. je njedźelnu hru koparjow ST Marijineje hwězdy přećiwo Módro-běłym Kulow zaćěmniła. Hač k tomu wokomikej běše zetkanje wurunane, a Pančičenjo mějachu samo spočatk druheho połčasa wěstu lěpšinu. Ale k rozsudźacej minuće: Schmidt chcyše wróćo hratu třělwu wujasnić, ale so při tym zrani. Frank Popjela bul jenož hišće do prózdneje klětki k 1:2 suny. Wot toho wokomika běchu domjacy wočiwidnje šokowani, a Kulowčenjo hišće hač do kónca na 1:4 zwyšichu.

Sokoł Ralbicy/Hórki – TSV Połčnica 5:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Schöne – Šewc, Schultz, Wałda, T. Bejma, Rawš (77. Kocor), B. Bejma, Gloxyn, Janca (72. Bejmak), Rachela (46. Šiman), Nuk (67. M. Matka)

Hižo do duela přećiwo Połčnicy diskutowachu přiwisnicy Sokoła Ralbicy/Hórki jenož wo wysokosći dobyća. Wšako běchu delanscy koparjo jako načolnik jasny faworit přećiwo hosćom. Tući běchu sej w prěnich hrach mjenujcy hakle jenički dypk wuwojowali.

Wuslědki (21.09.21)

wutora, 21. septembera 2021 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

1. Sokoł Ralbicy/Hórki 5 19 : 4 13

2. SG Großnaundorf 5 13 : 2 13

3. ST Horni kraj-Sprjewja 4 16 : 0 12

4. TSV Wachau 5 16 : 8 10

5. Módro-běli Kulow 5 15 : 9 10

6. Biskopičanske KT II 4 6 : 2 10

7. Wojerowski FC 3 12 : 4 9

8. Natwar Němske Pazlicy 4 5 : 3 7

9. ST Porchow 4 7 : 13 6

10. Póst Germania Budyšin 4 9 : 5 5

11. SC 1911 Großröhrsdorf 5 4 : 6 5

12. HZ Łaz/Běły Chołmc 4 10 : 5 3

13. ST Hnašecy-Dobruša 5 10 : 18 3

14. ST Kinspork/Łužnica 5 2 : 19 3

15. TSV Połčnica 5 2 : 16 1

16. LSV Hory 6 2 : 23 1

17. ST Marijina hwězda 5 3 : 14 0

wokrjesna liga, stafla I

1. TSV Wjernarjecy 3 10 : 3 9

2. Zeleno-běli Bukecy 3 8 : 3 4

3. ST Kubšicy 2 5 : 3 4

4. FV Ottendorf-Okrilla 05 3 7 : 6 4

5. Bretnig-Hauswalde 2 2 : 1 4

6. ST Wjelećin 3 7 : 6 3

7. HZ Huska/Hodźij 1 2 : 1 3

8. Arnsdorfske KT 2 3 : 3 3

9. Zeleno-běli Sepicy 3 11 : 12 3

10. SV Frankenthal 3 4 : 6 3

11. SV Haselbachtal 3 5 : 9 3

12. HZ Kumwałd/Schönbach 3 6 : 11 3

13. TSV Wjazońca 3 7 : 13 3

wokrjesna liga, stafla II

1. ST Radwor 3 7 : 4 7

2. Traktor Malešecy 3 5 : 2 7

3. Wojerowski FC II 3 10 : 6 6

4. ST 1896 Wulka Dubrawa 3 8 : 4 6

5. Wóslink/Skaskow/Kulow II 3 10 : 7 6

6. SJ Chrósćicy II 3 5 : 2 6

7. FSV Łuty 4 5 : 4 6

8. ST Hlinowc 3 7 : 3 4

9. Módro-běli Minakał 3 9 : 7 4

10. SJ Njebjelčicy 4 5 : 11 4

11. HZ Hórnikečanski jězor 3 9 : 8 3

12. ST Lubuš 3 4 : 9 3

13. ST Nadrózna Hrabowka 3 4 : 11 1

14. Rakečanske ST II 3 2 : 12 0

wokrjesna klasa, stafla I

1. ST Bart 3 20 : 0 9

2. ST Wjelećin II 3 18 : 3 9

3. ST Budyšin 3 8 : 4 7

4. SG Steinigtwolmsdorf 3 10 : 6 6

5. Germania Budyšin II 3 8 : 6 6

6. Wulka Dubr. II/Radwor II 3 4 : 2 6

7. Budyšink / Malešecy II 3 5 : 5 3

8. ST Mały Wjelkow 3 6 : 12 3

9. Wóspork/Hrodźišćo 3 4 : 12 3

Wysoku poražku poćerpjeli

póndźela, 20. septembera 2021 spisane wot:

Wojerowski FC II – SJ Njebjelčicy 5:1 (3:0)

Zestawa hosći: Hahn – Haška, Reineke, Ričel (46. Kral), Matješk, Pawlik, Hanuza, Čornak, F. Domš, O. Domš, Korjeńk

Pola koparjow Njebjelčanskeje SJ wokomiknje wjele hromadźe njeběži. Přeco zaso pobrachuja někotři stajni hrajerjo, ale runje tak tón prawy zapal ke konstruktiwnemu bojej. Zo su Wojerowčenjo na techniskim polu lěpši cyłk, je dawno znate. To w hrě z dobrej bojownosću trochu narunać pak so Njebjelčanam tučasnje njeradźi. Na spočatku zhłójčkowa Handrij Korjeńk wólny kop Chrystofa Pawlika nimo wrotow, a po dobrej štwórć hodźinje sadźi kapitan Rony Hanuza z lěweje strony přihraty bul wyše wrotow. Hižo w 27. min. ležeše bul k zastatkej 1:0 w klětce. A dwě mjeńšinje na to wuběža wrotar Nico Hahn přezahe, a domjacy z 2:0 (29.) nawjedowachu. Přiwšěm hosćo cyle bjez šansow njeběchu. Tak přesadźi so Korjeńk ze soloběhom přez lěwu stronu hač do Wojerowskeje šěsnatki, tam pak wospjet zwrěšći. Jako Jurij Haška při wonkownej liniji bul zhubi, wuži to domjacy Marcel Bierholdt a prasny jón wysoko k 3:0 do hornjeho kuta (45.).

Křesćan Zahrodnik (na wobrazu z mišterskej kobłu Namibiju) je nowy wicemišter Sakskeje w mnohostronskim jěchanju. ­Hnydom za nim wubědźi sej Jakub Bobka kónc tydźenja w Hórkach bronzowu medalju. Pančičanscy sportowcy z jěchanskeho towarstwa ­Při Klóšterskej wodźe zawěsćichu sej tež dalše prědnje městna. Tak na přikład Marlene Matikec z Łazka, kotraž doby mnohostronske jěchanje klasy E. Britta Zahrodnikowa móžeše dresurowe pruwowanje klasy A za sebje rozsudźić, a w Hórčanskim ­mustwowym pruwowanju běchu Pančičanske holcy – Franciska Bobkec, Marlene Matikec, Paulina Borowitzec a Mayte ­Hetmankec – prěnje. Najspěšniši zapřah měješe René Bulank ze Smjerdźaceje. Foto: Konstantin Hrjehor

Awtorka dźensa Halena Jancyna

Kónc tydźenja wotmě ­so zaso tójšto sportowych zarjadowanjow, tak tež jěchanski turněr na a wokoło sportnišća w Hórkach. Hižo 28. raz organizowaše tam konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow jěchanske wubědźowanja. Tež lětsa ležeše fokus na přezpólnym jěchanju kaž tež při wuhotowanju sakskich mi­šterstwow. Tójšto přihladowarjow a lubowarjow konjaceho sporta bě do Hórkow přijěło.

Skónčnje zaso tři dypki žnjeli

póndźela, 20. septembera 2021 spisane wot:

ST Ćisk – SJ Chrósćicy 1:4 (0:1)

Zestawa hosći: Králíček – L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, Sentivan, F. Zahrodnik, Wornar (62. Mützner), Runt, G. Zahrodnik, Matješk (85. Mark), Krawc (70. Zynda), Bogusz

Sobotu podachu so Chróšćanscy koparjo do Ćiska. Po dwěmaj poražkomaj chcychu chowancy Pavela Runta skónčnje zaso raz tři dypki žnjeć. Domjacy so wot spočatka hry hłuboko do swójskeje połojcy stupichu. Tak mějachu hosćo mnoho rumow w srjedźnym polu, kotrež su wužiwali a spěšnych nadběhowarjow zasadźili. W 17. min. so Pawoł Krawc na lěwym křidle derje přesadźi a chcyše poprawom Jana Bogusza w šěsnatce posłužić. Tola zakitowar bě před nim a suny bul k 0:1 do hóstnych wrotow. Chróšćenjo dale dominowachu a na dalše wrota tłóčachu. Přeco zaso móžachu so Krawc, Bogusz a Franc Matješk přesadźić, nje­běchu pak zmužići dosć swoje móžnosće doskónčnje k wrotam přetworić. Domjacy běchu stajnje po zmylkach hosći w srjedźnym polu strašni, ale njemóžachu sej žane jasne šansy nadźěłać. Na tamnej stronje móhli Chróšćenjo rezultat hišće w prěnim połčasu zwyšić, stajnje pak móžachu domjacy tomu w poslednim wokomiku hišće zadźěwać.

Sport (17.09.21)

pjatk, 17. septembera 2021 spisane wot:

Na konjacy sport

W Hórkach přewjedźe konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe ­Pančicy-Kukow jutře a njedźelu swój 28. jěchanski turněr. Na programje steja mj. dr. 8. Hórčanske mustwowe wubědźowanje, sakske mišterstwa w mnohostronskim jěchanju we wote­wrjenej klasy a 3. Hórčanski derby. Wobaj dnjej su wurisanja wot ranja hač do popołdnja.

Hnydom štyri koparske derbyje

Na hornjej kaž tež delnjej koparskej runinje dotal wšitko bjez wjetšich problemow běži. Hinak je tomu w regionalnej lize-sewjerowuchod, hdźež hraje FC Energija Choćebuz. Cyłk Tennis Borussije Berlin móžeše dotal na přikład jeničce pjeć wot dźesać hrow přewjesć, FC Energija a 1. FC Lokomotiwa Lipsk šěsć.

18.09.  13:00  Wojerowski FC II

  – SJ Njebjelčicy

18.09.  15:00  Rakečanske ST

  – BSV 68 Sebnitz

18.09.  15:00  ST Ćisk – SJ Chrósćicy

18.09.  15:00  FSV Łuty – SJ Chrósćicy II

19.09.  11:30  Sokoł Ralbicy/Hórki II

  – SJ Njebjelčicy II

19.09.  14:00  Sokoł Ralbicy/Hórki

  – TSV Połčnica

19.09.  14:00  ST Marijina hwězda

  – Módro-běli Kulow

19.09.  15:00  Módro-běli Minakał

  – ST Radwor

Worklečanki derje přihotowane

Dypk doma kruće dźerželi

štwórtk, 16. septembera 2021 spisane wot:

SJ Njebjelčicy – Traktor Malešecy 1:1 (1:0)

Zestawa domjacych: Hahn – Hrjehor, Reineke, Kral, Matješk, Pawlik, Hanuza, F. Domš, O. Domš, Kral, Ričel (79. Schaaf)

zestawa hosći: Haupt – Tietze, Volz, Swakon, Krygar, Benad, Becker (75. Günter), Schmidt, Schwurack, Bolz, Hennersdorf

W poslednjej mjeńšinje dobyli

štwórtk, 16. septembera 2021 spisane wot:

ST 1922 Radwor – ST Hlinowc 2:1 (1:1)

Zestawa hosći: Tausend – Reinecke, Šěrak, Grubert, Paška (10. Jendrewski), Nuk, Wjeńka, Schöne, Pječak, Wróbl, Schulze

Při rjanym wjedrje je na domjacu dypkowu hru prěnjeho koparskeho mustwa ST 1922 Radwor wjac hač sto ludźi přišło. Dokelž swjećeše Sportowe towarstwo z Hlinowca tón kónc tydźenja 90lětne wobstaće, organizowachu zamołwići bus, kotryž bě fanow do Radworja přiwjezł. Něhdźe 40 přiwisnikow hosći postara so z bubonom a banerami wo dobru atmosferu. Přiwšěm stachu so tež njerjane momenty, jako zapalichu pyrotechniku. Sudnik dyrbješe hru na pjeć mjeńšin přetorhnyć.

nawěšk

nowostki LND