Znowazahajenje hrajneho přeběha za dorosćenych

wutora, 25. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Pod prawidłom 2G+ smě kapitan prěnjeho wolejbuloweho mustwa Viktorije Worklecy Ludwig Eckert (nalěwo) bórze zaso přihladowarjow we Worklečanskej sportowej hali na dypkowe hry witać.  Foto: Jörg Stephan Pod prawidłom 2G+ smě kapitan prěnjeho wolejbuloweho mustwa Viktorije Worklecy Ludwig Eckert (nalěwo) bórze zaso přihladowarjow we Worklečanskej sportowej hali na dypkowe hry witać. Foto: Jörg Stephan

17. januara 2022 je so hrajny wuběrk Sakskeho wolejbuloweho zwjazka (SSVB) schadźował, zo by wo aktualnej situa­ciji w zwisku z płaćiwymi korona-naprawami a wo pokročowanju aktual­neje sezony wuradźował. Postajenja za dale­wjedźenje hrajneje doby su slědo­wace:

1. Hrajny přeběh za dorosćenych startuje 5./6. měrca po aktualnje płaćiwym postajenju 2G+. Zaměr je sezonu hódnoćić móc, na přikład přez absolwowanje jednoreho prěnjeho koła. Dokładne wuhotowanje w jednotliwych staflach budźe přez krótkodobnje zwołane staflowe dny ze wšěmi mustwami wothłosowane a wobzamknjene.

2. Mustwam je přewostajene, wot kónca tydźenja 29./30. januara 2022 wot­prajene/přepołožene hry w swójskej zamołwitosći z pisomnym přihłosowanjom wšitkich wobdźělenych mustwow přewjesć.

3. Zo by znowazahajenje hrajneho pře­běha spěchował, wupraja so wuběrk SSVB za slědowace změny w hrajnym porjedźe, kotryž je hač do 30. junija płaćiwy:

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND