Widźał, słyšał, napisał (31.01.22)

póndźela, 31. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Tomaš Faska

Přichodny kónc tydźenja zahaja so XXIV. olym­piske hry w Pekingu. Mnozy přiwisnicy sporta a dru­zy wobkedźbowarjo wšeho dokoła wokoło po cyłym swěće maja tohodla mócne brjušebolenje. Přičiny za to su najwšelakorišeho razu. Tak je to na přikład prěni króć, zo wotměje so wony wusahowacy sportowy podawk dwaj razaj zasobu na aziskim kontinenće, 2018 wšak běchu hry w Južnej Koreji. Nimo toho je chinska stolica prěnje město, kotremuž prawo, wuhotować lěćne a zdobom zymske olympiske hry, spožčichu. Najwótrišu kritiku ze wšěch stron pak žněje kraj, kiž so Ludowa republika China mjenuje, za to, zo najzasadniše čłowječe prawa ze wšěmi móžnymi srědkami potłóčuje. Chłostanje ze smjerću, čwělowa­nje a dračowanje ludźi, lěhwa, w kotrychž maja so hinak myslacy „překubłać“ a po­dušowanje swobodneho měnjenja, to wšo a wjele wjace steji na dnjowym porjedźe w kraju z wjace hač jednej miliardu a 400 milionami wobydlerjow.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND