Widźał, słyšał, napisał (27.02.23)

póndźela, 27. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Tomaš Faska

Jako tele dny mjezynarodne sportowe wubědźowanja w zymskich sportowych družinach sćěhowach, mi wospjet jasna dominanca norwegskich sportowčow a sportowcow napadny. Hač wusahowacy skakar Halvor Egner Granerud, mjez druhim dobyćer turneje na štyrjoch skakanišćach, njepowalny kral biatletow, Johannes Thingnes Boø abo swětowy mišter w slalomje pola alpinskich sněhakowarjow, Henrik Kristoffersen, wone zběrachu lětsa znowa złote medalje kaž druzy městna mjez prěnimi dźesaćomi. Norwegske sportowe wuspěchi w zymskim sporće su wobdźiwanjahódne. Při tym ma kraj jenož 5,4 miliony wobydlerjow. 405 medaljow dobychu norwegscy sportowcy dotal na olympiskich zymskich hrach, 148 z nich běchu złote – wjace hač kóždy druhi narod. Za tym tči system, z kotrymž sym so w minjenych dnjach trochu bliže zaběrał. Zwěsćich, zo kročatej Norwegska a Němska na polu sporta rozdźělnej pućej: Puć Skandinawičanow wjedźe horu horje – „Němski“ po horje dele. Čehodla? Kaž nimale přeco je tež na tute prašenje jednora wotmołwa.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND