Widźał, słyšał, napisał (30.01.23)

póndźela, 30. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Stejach tydźenja w dospołnje přepjelnjenym sněhakowarskim busu čerwjeneje busoweje linije mjez čěskimaj sněhakowarskimaj arealomaj Pec pod Sněžku a Janske Laznje kaž jerij. W poslednim wokomiku bě so mi poradźiło, znajmjeńša jedne městno w starym Ikarusu dóstać. W jednej ruce mějach moje sněhaki, z tamnej spytach so při durjach busoweho šofera kruće dźeržeć. Wědźach tež, zo na busowych zastanišćach mjez najwjetšimaj sněhakowarskimaj arealomaj w Kyrkonošach wjele sobujěducych wulězć njebudźe. Tuž nastajich so na wosebitu jězbu, kiž měješe pozdźišo prěni dźěl dźensnišeje kolumny tworić. A njetraješe dołho, to skóncowachu so prědnje durje busa. Při spěšnosći 80km/h so wone wočinichu. Čěski snowboarder, kiž při nich steješe, měješe wulke zbožo, zo bě swoju desku a sebje samoho porjadnje kruće dźeržał. Wšo pikanje na knefle na armaturje busa ničo njepomhachu. Naš jězdźer dyrbješe po někotrych kilometrach jězby z wočinjenymi durjemi zastać a je reparować. Někak so jemu to tež poradźi.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND