Šulerjo sakske finale docpěli

srjeda, 31. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Złoto dobychu holcy a hólcy 7. do 9. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin w regionalnym bičwolejbulowym finalu w Sprjewinej kupjeli. Woni pojědu 26. Junija na sakske finale do Drježdźan. Stejo wotlěwa su to: Korbinian Wocko, kapitan Karl Krječmar, Matej Kober, Cajus Wićaz; klečo wotlěwa: sportowa wučerka Gabriela Jendrewscyna, Maika Dźisławkec, Tabea Mětec a Evje Hentsch. Foto: Měrko Korjeńk Złoto dobychu holcy a hólcy 7. do 9. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin w regionalnym bičwolejbulowym finalu w Sprjewinej kupjeli. Woni pojědu 26. Junija na sakske finale do Drježdźan. Stejo wotlěwa su to: Korbinian Wocko, kapitan Karl Krječmar, Matej Kober, Cajus Wićaz; klečo wotlěwa: sportowa wučerka Gabriela Jendrewscyna, Maika Dźisławkec, Tabea Mětec a Evje Hentsch. Foto: Měrko Korjeńk

Bičwolejbulisća 7. do 9. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) dobychu w Sprjewinej kupjeli wuchodosakske finale we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“. Sportowče a sportowcy SWŠ Worklecy mytowachu so z bronzu mjez štyrjomi startowacymi šulemi.

Při chłódnych temperaturach wokoło 10 stopjenjow wotmě so minjenu srjedu w Sprjewinej kupjeli w Budyšinje kónčne regionalne koło starobneje skupiny III w bičwolejbulu. Šulerki a šulerjo SGB z kapitanom Karlom Krječmarjom nastupichu přećiwo dalšim třom šulam wuchodneje Sakskeje, zo bychu swojeho dobyćerja a kwalifikanta za krajne finale zwěsćili. Hakle w poslednjej hrě dnja mjez mustwomaj Serbskeje wyšej šule „Michał Hórnik“ Worklecy a Christiana Weisowemu gymnazijej Žitawa padny snadny rozsud k lěpšinje SGB.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND