Widźał, słyšał, napisał (26.06.23)

póndźela, 26. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

André Strelow

Kónc tydźenja wojowachu Ralbicy a Biskopicy w finalu wokrjesneho pokala wo titl dobyćerja. W fantastisce přihotowanym hrajnišću w Rakecach wobhladachu sej wjacore sta přihladowarjow, mjez nimi mnozy Ralbičanscy fanojo, tutu kónčnu hru. Hrajersce pak njebě to najlěpši wukon wot wobeju mustwow. Na kóždy pad měješe mustwo z Biskopic lěpši wukónc porno zwjetša słabšim Ralbičenam. Partija je so hłownje w srjedźnym polu wotměła. Přećiwnik Sokoła spyta swoju hrajersku lěpšinu wuhrać, zwjetša pak bě před šěsnatku kónc. Škit wokoło Aleksandera Wałdu a Andyja Schulza porjadnje napřemo dźeržeše. Zmylk w Ralbičanskim zadnim mustwje wjedźeše potom běrtlk hodźiny do kónca k złotym wrotam dnja. Při tym bychu Ralbicy přez Dawida Šołtu nawjedować móhli, haj dyrbjeli. Dospołnje swobodnje stejo wuwostaji wón stoprocentowu šansu, škoda. Štó wě, kak by hra po Ralbičanskim nawjedowanju wotběžała. Naspomnić dyrbitej so čerwjenej karće za Sokołow, a zo dyrbjachu bjez trenarja Tomaša Henčla wuńć.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND