Wučerjo SGB dotal sylni

wutora, 26. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Z 15:8 dobychu pedagogojo-wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budyšin třeću roz sud nu sadźbu přećiwo kolegam mustwa 5. SŠ-eks/Gymnazij Lubij. Tež prěnju partiju wokrjes nych mišterstwow při wysokim saku w Lubiju rozsudźichu Budyšenjo z 2:0 za sebje, a to přećiwo Wyšej šuli Malešecy. Foto: Měrko Korjeńk Z 15:8 dobychu pedagogojo-wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budyšin třeću roz sud nu sadźbu přećiwo kolegam mustwa 5. SŠ-eks/Gymnazij Lubij. Tež prěnju partiju wokrjes nych mišterstwow při wysokim saku w Lubiju rozsudźichu Budyšenjo z 2:0 za sebje, a to přećiwo Wyšej šuli Malešecy. Foto: Měrko Korjeńk

Wučerjo-wolejbulisća Serbskeho gymna­zija Budyšin SGB su 53. sezonu wo­krjesnych mišterstwow při wysokim saku w Lubiju z dobyćomaj zahajili. Woni nawjeduja nětko tabulku šěsć startowacych šulow hač k druhemu hrajnemu dnjej w měrcu 2020.

Po zakónčenju 52. sezony wokrjesnych mišterstwow pedagogow we wolejbulu w meji tež w tutym šulskim lěće šěsć cyłkow při wysokim saku wo kóždy dypk wojuje. Hłowny organizator turněra, wučer Mario Köhler z Lubijskeje Pestalozzijoweje šule, powita w tamnišej sportowni nimo muskich kolegow tež wosom wolejbulistkow, štož jara zwjesela.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND