Napjata hra z dwojimi samowrotami

póndźela, 18. nowembera 2019 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– ST Hnašecy-Dobruša 2:3 (1:2)

Zestawa domjacych: Matik – R. Cyž, Zelnak (44. Langer), Bělk, Hawš, Peschmann, Ch. Cyž, Pjetaš, Šołta, Eldor (86. Čornak), Pakoßnick

Naročnej skupinje serbskimaj wubrankomaj

póndźela, 18. nowembera 2019 spisane wot:

Škocjan v Podjuni (jwo/SN). Sobotu smědźeše bywši wiceprezident Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin Bjarnat Cyž losowansku soninu za Serbsku koparsku wubranku muži być. W awstriskim Škocjanu v Podjuni (Sankt Kanzian) wulosowa wón zhromadne mustwo muži z Hornjeje a Delnjeje Łužicy do skupiny A z domjacym cyłkom Koroška. Tak wubědźujetej so mustwje po europeadźe 2012 we Łužicy a 2016 w Južnym Tirolu znowa w skupinskej fazy – Korošce pak běchu Serbja dotal, drje snadnje, ale stajnje přěhrali. Dale dyrbja łužiscy koparjo přećiwo Němcam z Danskeje a Cymbram ze sewjerneje Italskeje nastupić.

Znowa pod kolesa přišli

póndźela, 18. nowembera 2019 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – LSV Hory 1:5 (0:4)

Zestawa domjacych: Schöne – K. Matka (51. Kurjat), Wałda, Bjeńš, Lešawa, Ma­terna (60. Budar), Šewc, Gloxyn, Šiman (63. Janca), M. Matka, Domaška

Awtor dźensa

Beno Šołta

Za serbske koparki a serbskich koparjow běše sobotu wažny termin. Wšako su Awstriskej skupiny za klětušu europeadu w Korutanskej wulosowali.

Hrate budźe klětu při Klopijnskim jězoru na wjacorych sportnišćach. Znowa je wšitko chětro centralnje organizowane, puće su krótke. A mustwa budu dokoławokoło jězora zaměstnjene a móža so woměrje na hry přihotować. Je to tajke něšto kaž olympiska wjes. Tež programowe dypki zwonka kopańcy budu při jězoru. Wšako je europeada wjace hač jenož koparski turněr. Tež wuměna wažnu rólu hraje. Tak je klětu znowa planowany swobodny dźeń, na kotrymž móža wšitcy wšelake poskitki wopytać. A wšědnje wotměja wšelke programowe dypki, kaž běše to podobnje w Hornjej Łužicy 2012. Tak budźe tež za přihladowarja nimo kopańcy dosć poskitka.

Wuslědki (18.11.19)

póndźela, 18. nowembera 2019 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

1. Póst Germ. Budyšin 13 36 : 15 32

2. Drohotka Ramnow 13 37 : 20 31

3. LSV Hory 13 34 : 19 28

4. Módro-běli Kulow 13 28 : 17 27

5. ST Horni kraj-Sprjewja 13 37 : 19 25

6. ST Hnašecy-Dobruša 13 27 : 23 22

7. Sokoł Ralbicy/Hórki 13 26 : 26 20

8. TSV Wachau 13 32 : 27 18

9. TSV Połčnica 13 24 : 38 16

10. Wojerowski FC 13 30 : 29 14

11. SG Großnaundorf 13 23 : 29 14

12. ST Marijina hwězda 13 25 : 32 14

13. Natwar Němske Pazlicy 13 16 : 28 10

14. ST Kinspork/Łužnica 13 12 : 23 9

15. ST Porchow 13 11 : 38 9

16. Motor Kumwałd 13 25 : 40 6

Sport (15.11.19)

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

Kónctydźenski wolejbul

Po tym zo su Worklečanscy wolejbulisća tydźenja přećiwo Módro-běłym Wojerecy poziciju načolnika we wobwodnej lize wuchodneje Sakskeje přewzali, chcedźa woni jutře euforiju sobu do města wzać. Pola rezerwy MSV Budyšin 04 bychu wězo rady połnje dypkowali. Domjacy hrajny dźeń změje sobotu w Pančicach rezerwa HZ Pančicy-Worklecy.

16.11. 14:00 MSV Budyšin II –

  Viktoria Worklecy

16.11. 16:00 Schönbachske VV –

  Viktoria Worklecy (ž)

16.11. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy II –

  Módro-běłe Wojerec II (ž)

16.11. 16:00 HZ Pančicy-Worklecy II –

  MSV Budyšin 04 III (ž)

23.11. 10:00 Módro-běłe Wojerecy II –

  Viktoria Worklecy (ž)

23.11. 14:00 JTVG Koblicy –

  HZ Pančicy-Worklecy (ž)

Běhaja wokoło Brusnika

Nimale 200 wobdźělnikow je so za 27. běh wokoło Brusnika (Braunsteich) wuchodnje Běłeje Wody přizjewiło. Tón přewjedu jutře wot 10 hodź. při dźěćacym přebywanišću KiEZ při Brusniku Běła Woda. Do startowych lisćin su mj. dr. tež Corinna Měrćinkowa z Chelna (5 km nordic walking), Roman Měrćink z Baćonja (běhanska čara 5 km) a Handrij Bejmak (hłowna čara 10 km) zapisani.

Kónctydźenska kopańca

Domjacu lěpšinu prawje wužiwali

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– ST Nadrózna Hrabowka 5:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Hahn – Kral, Ha­nuza, Gödig, Čornak, Haška, O. Domš, Plaettner (62. Wagner), Lejnart (73. Mikławšk), Hoelzel, Schulze (67. Šołta)

Přihladowarjo winowatostneje koparskeje hry dožiwichu zašłu njedźelu při najrjeńšim nazymskim wjedrje w Njebjelčicach zajimawu partiju. Hosćo z Na­drózneje Hrabowki běchu hrajerjam Nje­bjel­čanskeje SJ dotal stajnje njepřijomny přećiwnik.

Po wulkim boju tola hišće podleželi

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

LSV Hory

– ST Marijina hwězda 4:2 (0:1)

Zestawa hosći: Hejduška – Wróbl, Hawš, Šołta, R. Cyž, Peschmann (77. Langer), Ch. Cyž, Pjetaš, Melnyk, Eldor, Pakoßnick

Napjaty krimi w načolnej hrě

srjeda, 13. nowembera 2019 spisane wot:

Wobwodna liga wuchodneje Sakskeje

1. Viktoria Worklecy 5 15 : 2 14

2. Módro-běli Wojerecy 5 14 : 5 13

3. ST Kupoj/Nowa Łuka 4 12 : 0 12

4. CVJM Zhorjelc 4 11 : 4 10

5. ST 1896 Wulka Dubrawa 6 10 : 12 8

6. TSV Kundraćicy 5 6 : 9 6

7. TSV Niederoderwitz 5 4 : 13 3

8. MSV Budyšin 04 II 5 3 : 15 0

9. OSC Lubij  5 0 : 15 0


Hišće wjetšej přećiwkaj nimale njedawatej. Sobotu běštej mjenujcy we wobwodnej wolejbulowej lize wuchodneje Sakskeje posledni tabulki OSC Lubij a načolnik Módro-běli Wojerecy II z hosćom we Worklecach. Viktoria ­měješe za domjacy hrajny dźeń jasny zaměr: skočić na čoło tabulki.

Viktoria Worklecy

– OSC Lubij 3:0 (25:14, 25:10, 25:19)

termin turněra: 9. meje 2019

městnosć: sportowa hala „Slavia“ w Ra­dworju

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowarjo: Sokoł Budyšin z.t., Škit Budyšin, Mustwo 1296

kontakt:

zaměr turněra: Pod sokołskim hesłom „Sportej a narodej – zdar!“ chcemy so zetkać k lóštnemu sportowanju a zabawje. Zdobom chcemy styki mjez serb­skimi wolejbulistkami a wolejbulistami a dalšimi sportowčemi a sportowcami skrućić a k popularizaciji Serbskeho Sokoła přinošować.

přeprošene mustwa: Na turněr witane su mustwa dotalnych turněrow a nowačcy. Wolejbulowe cyłki z wukraja znowa­ přeprošene njebudu. Kóždy/kóžda wolejbulist/ka, kotryž/kotraž so do jednoho mustwa zarjaduje, njech so w swójbje sportowcow derje čuje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND