Hotuja sona wulku jubilejnu hru

štwórtk, 30. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
 Nico Buša  Foto:   Julien Glücklich Nico Buša Foto: Julien Glücklich

Hdyž swjeća spočatk septembra w Ra­dworju 100 lět ST 1922 Radwor, potom budźe jubilejna hra Radworskich koparjow přećiwo BSG Chemiji Lipsk hižo w młódšich sportowych stawiznach zapisana. Što maja nimo toho w Radworju hišće planowane, wo tym je so Julien Glücklich z dołholětnym čłonom towarstwa ST 1922 Radwor Nicom Bušu rozmołwjał. Hižo styri lěta dźěła Ra­dworčan w předsydstwje, na dalše styri lěta je wón woleny.

Hdy sće započinali stolětny jubilej planować, kak a z kim?

N. Buša: Wězo smy hižo dołho wo tutym jubileju rěčeli, to pak we wěstych skupinach a tam jenož z wěstymi ludźimi. Konkretne plany nastachu w septembru 2021. Tam bu organizaciski komitej z pjeć čłonami wutworjeny. Mjeztym smy šesćo. Zetkamy so we wěstych wotstawkach. Tam potom wo aktualnych wěckach rěčimy, kiž dyrbimy runje organizować.

Kotre zarjadowanja su planowane a hdy budu so wone wotměć?

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND