Kameradojo dobrowólneje wohnjoweje wobory Smjerdźaca su lětsa w cyłkownym hódnoćenju po wosom běhach najwjace dypkow­ měli a sej pokal něhdyšeho zastupowaceho wokrjesneho nawody wobornikow Helmuta Liebsa zawěsćili. Sobotne wurisa­nje w Róžeńće bě nětko poslednje na teritoriju zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe a předposlednje lěta 2019. Přichod­nu njedźelu wubědźuja so hašerjo hišće raz w delnich Sulšecach. Foto: Tomaš Šołta

Jedne wrota k dobyću dosahali

póndźela, 30. septembera 2019 spisane wot:

ST 1922 Radwor

– Wóslink/Skaskow 1:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Grenzemann – Bauer, Šěrak, Schulze, Paška, Wjacławk, Jendrewski, Glücklich, Měrćink, Zähr, Pječak (68. Buša)

Na šestym hrajnym dnju sezony wi­tachu w Radworju koparjow z Wóslinka a Skaskowa. Hačrunjež w Radworskim mustwje hrajerjo pruwowanjow abo dowola dla falowachu, chcychu wězo tež w tutej hrě dypkować. A tak móžachu hosćićeljo duel wot prěnjeje mjeń­šinje sem postajeć. Hosćo stejachu hłuboko w swójskej połojcy a wuprudźachu strašnosć jeno přez kontery. Hłowny podźěl na hrě pak mějachu Radworčenjo. W 35. min. wudoby sej Tom Schulze po róžku druhi bul a spyta zwonka šěsnatki swoje zbožo. Schulzowu třělwu njemóžeše wrotar prawje wotwobarać, a tak prasny bul do łaty a wottam do saka.

Tež w druhim połčasu wosta Radworski cyłk dominantniši. Hosćo pak derje a bojownisce zakitowachu a tak zwosta hač do kónca při 1:0. Wyše dobyće by zawě­sće woprawnjene było, ale domjacy běchu z wuslědkom přiwšěm spokojom. Daniel Nuk

Šulerjo a wučerjo so angažowali

póndźela, 30. septembera 2019 spisane wot:

Z nowym rekordnym wobdźělenjom je so 225 šulerjow a wučerjow Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) na jubilejnym 15. Budyskim běhu z wutrobu wob­dźě­li­ło a sej tak nimale 2 800 eurow naběhało­.

Při rjanym słónčnym wjedrje wotmě so njedawno na Młynkec łuce 15. Budyski běh z wutrobu we hłownej organizaciji Ludoweje banki Drježdźany-Budyšin. A wobdźělnicy nastajichu wjacore rekordy. Sprěnja překročichu šulerjo a wučerjo Budyskich gymnazijow kaž tež Wjele­ćanskeho a Biskopičanskeho gymnazija a Powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a techniku magisku hranicu 2 000 sportowcow na ličbu 2 428. Zdruha zmištrowachu woni wulkotne 16 099 kołow, kóžde něhdźe 600 metrow dołhe. Jednotliwy team wobsteješe z třoch běharjow, kotřiž so wotměnjejo jednu hodźinu za dobry zaměr angažowachu.

Awtor dźensa

Clemens Šmit

Sport (27.09.19)

pjatk, 27. septembera 2019 spisane wot:

Horcy bój wo mišterstwo

Filip Kral, amtěrowacy němski dumperowy mišter, přećiwo Pawlej Domšej, youngsterej dumpersportoweje sceny – tak rěka jutře a njedźelu w Hórkach. Wobeju dźělitej do zakónčaceho běha 2019 jenož dwaj dypkaj. Tam, hdźež su so tydźenja hišće konje wubědźowali, chcedźa nětko twarske mašiny z časa NDR po parcoursu smalić. Jutře DEKRA wšitke jězdźidła wot 17 do 18.30 hodź. pruwuje, w 19 hodź. započnu so kwalifikaciske běhi, a wot 21 hodź. budźe w swjedźenskim stanje diskoteka. Njedźelu su wot 10.30 hodź. regionalne mišterstwa planowane, w 13.30 hodź. započnu so finalne běhi, a wot 15.30 hodź. smě dumperowy dorost z liliputami mocy měrić.

Hašerjo so wubědźuja

Dobrowólne wohnjowe wobory zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow zetkaja so jutře wot 15.30 hodź. w Róžeńće, hdźež so wot 16 hodź. w hašenju wubědźuja. Budźe to zdobom lětuše finalne mocyměrjenje.

Kónctydźenska kopańca

28.09. 13:30  FC Energija Choćebuz

  – BFC Dynamo

28.09.  14:00  Jednota Kamjenc

  – VfL Pirna-Copitz 07

28.09.  15:00  HZ Lubuš/Bluń

  – SJ Chrósćicy II

28.09.  15:00  FC Wocl Rěčicy

  – SJ Chrósćicy

29.09.  13:00  Sokoł Ralbicy/Hórki

  – ST Horni kraj-Sprjewja

29.09.  14:00  ST Marijina hwězda

SJ Chrósćicy – ST Fortuna Trjebin 2:3 (2:1)

Zestawa domjacych: Králíček – B. Cyž, Sentiwan, F. Cyž, L. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Runt, Feliks Zahrodnik (73. Mark), Henzl (82. Bogusz), Zynda (46. Matješk), M. Zahrodnik

Wuslědki (26.09.19)

štwórtk, 26. septembera 2019 spisane wot:

Kopańca muži, krajna liga

1. SV Germania Mittweida 5 11 : 4 13

2. Großenhainski FV 90 5 16 : 7 12

3. FSV 1990 Nowosólc-Hrodk 5 14 : 8 11

4. Jednota Kamjenc 5 7 : 2 9

5. Budissa Budyšin 5 11 : 4 8

6. VfL Pirna-Copitz 07 5 6 : 4 8

7. FC Módro-běli Lipsk 5 3 : 3 8

8. LSV Nowe Město 5 9 : 4 7

9. FC 1910 Lößnitz 5 9 : 8 7

10. SG Taucha 99 5 6 : 4 6

11. Radebeulski BC 08 5 5 : 8 5

12. Kickers 94 Markkleeberg 5 5 : 9 3

13. SG Motor Wilsdruff 5 4 : 16 3

14. FV Přezjednota Niska 5 5 : 12 2

krajna klasa

1. Drježdźany-Lubohósć 5 18 : 10 12

2. TSV Rotacija Drježdźany 5 11 : 6 10

3. SZ Drježdźany-Strěžin 5 9 : 4 10

4. ST Fortuna Trjebin 5 7 : 5 9

5. Rakečanske ST 5 12 : 7 8

6. Drježdźanski SC 1898 5 8 : 5 8

7. SG Weixdorf 5 10 : 11 7

8. SC Großröhrsdorf 5 8 : 9 7

9. FC Wocl Rěčicy 5 9 : 11 6

10. VfB Běła Woda 1909 5 7 : 9 6

11. FSV Oderwitz 02 4 7 : 8 4

12. SC Borea Drježdźany 4 6 : 10 4

13. ST Ćisk 5 7 : 18 2

14. SJ Chrósćicy 5 5 : 11 1

wokrjesna liga, stafla I

1. Zeleno-běli Bukecy 6 23 : 7 15

2. Biskopičanske KT II 5 21 : 6 15

3. Arnsdorfske KT 6 15 : 6 13

4. FV Ottendorf-Okrilla 6 21 : 14 12

5. ST Kubšicy 6 16 : 11 10

6. TSV Wjernarjecy 5 12 : 12 10

7. ST Budyšin 6 6 : 17 9

8. SC Großröhrsdorf II 5 15 : 11 7

9. Bretnig-Hauswalde 6 13 : 10 7

10. HZ Huska/Hodźij 6 13 : 12 7

11. TSV Wjazońca 6 11 : 10 7

12. ST Wjelećin 6 18 : 18 7

13. SV Frankenthal 6 11 : 15 6

14. Germania Budyšin II 5 5 : 13 4

15. Lom.-Großnaundorf II 6 6 : 25 3

16. ST Horni kraj-Sprjewja II/

ST Hnašecy-Dobruša II 6 3 : 22 0

Wokrjesna liga stafla II

HZ Wojerowski FC II - ST 1896 Wulka Dubrawa 3:0 (1:0)

HZ Łaz/Běły Chołmc - SV Haselbachtal 2:0 (1:0)

Traktor Malešecy - HZ Lubuš/Bluń 3:1 (1:1)

FSV Łuty - HZ Hórnikečanski jězor 3:3 (0:2)

Hóstni koparjo dlěši dych měli

srjeda, 25. septembera 2019 spisane wot:

Módro-běli Minakał – SJ Njebjelčicy 1:4 (0:1)

Zestawa hosći: Hahn – Kral, Hanuza, Gödig, Pawlik, Čornak (61. Hrjehor), Haška (66. Lejnart), Plaettner, Hölzel (78. Wagner), Domš, Korjeńk

Třeća hra zasobu bjez poražki

srjeda, 25. septembera 2019 spisane wot:

SJ Chrósćicy II – SZ Nadrózna Hrabowka 4:0 (3:0)

Zestawa domjacych: B. Klimant – T. Klimant (64. Cyž/70. Šołta), Kl. Mark, Šiman (52. Zynda), Ki. Mark, M. Donat, Wowčer, Bětnar, J. Donat, Domaška, Liznar

Sakske mišterstwaw mnohostronskim jěchanju

wutora, 24. septembera 2019 spisane wot:

26. jěchanski a skakanski turněr w Hórkach přewjedli

Zamołwići Konjaceho sportoweho towarstwa Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow su prawje ličili a nowinarjam zdźělili, zo je dokładnje 143 wobdźělnikow z eksaktnje 219 konjemi minjeny kónc tydźenja 496 razow w Hórkach respektiwnje w Hrańcy startowało. Na hranicy mjez Delanami a Horjanami je so njedźelu dopołdnja na přikład Worklečanka Antje Bobcyna zhromadnje ze sudnikom Dieterom Grafom wo prawy startowy wotběh wobdźělnikow sakskich mišterstwow w mnohostronskim jěchanju starała, jako přewjedźechu při dejnym kombinaće přezpólny parcours. K zadźiwanju někotrych swěrnych při­hladowarjow běchu zamołwići mjenujcy slěd disciplinow změnili a skakanje na druhe městno přepołožili. „Klasiski wotběh mnohostronskeho jěchanja je poprawom dresura – přezpólne jěchanje – skakanje. Je pak tež móžno druhu a třeću disciplinu­ wuměnić. Smy to tak wupisali, dokelž so do našeho wotběha lěpje hodźi“, rjekny jenički starter na krajnych mišterstwach Křesćan Zahrodnik z Chrósćic.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND