Sympatiju sej zdobyli

wutora, 06. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

4. hrodowa nóc Serbskeho ludoweho ansambla w Mortkowje pod hesłom „Lesć“ je zańdźeny pjatk a sobotu mnohich zajimcow přiwabiła. Kak pak je so jim inscenacija lubiła? Milenka Rječcyna je so wopytowarjow prašała.

Jaroslav Pukač a Lubina Žurowa z Choćebuza: Dojědźemoj sej rady na zarjadowanja na tule twjerdźiznu, byrnjež w Delnjej Łužicy bydliłoj. Inscenacija je so namaj spodobała, rěčnje a hudźbnje mamoj ju za poradźenu. Přałoj bychmoj sej wjetši serbskorěčny podźěl. Rjenje, zo smój tule tón abo tamny serbski ludowy spěw zasłyšałoj.

Eduard Luhmann ze Smjerdźaceje: Stawizna je z napjatosću pjelnjena. Sym wćipny, kak so wona dale pleće. Sym stajnje znowa překwapjeny wo bohatosći serbskich spěwow a wo tym, kak rjenje wone klinča. Zdobom mje wjeseli, kak je wuměłcy do jednanja zapletuja. Tež ambiente twjerdźizny je krasny.

wozjewjene w: Měnjenja
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND