Zapósłane (18.11.16)

pjatk, 18. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Jan Nuk z Radworja praša so hladajo na debatu wo šulskim zakonju: Što je pa­ragraf 5 Serbskeho zakonja Sakskeje hódny?

Zajimy serbskeho ludu móža so na krajnej, regionalnej a komunalnej runinje wot jednoho třěšneho zwjazka serbskich towarstwow zastupować.“ Tak steji pod §5 Serbskeho zakonja Sakskeje.

Hižo dawno mje mjerza, zo njesteji na tutym městnje eksplicitnje „Domowina je zastupjerka zajimow Serbow“, kaž ma to sama w swojich wustawkach zapisane.

Kaž sym wot wšelakich zapósłancow Sakskeho krajneho sejma po přewrótowym času zhonił, njehodźeše so tele wočakowanje přesadźić, dokelž widźeše te- hdy knježaca woršta Domowinu „jako relikt NDRskeho časa podobnje stronje PDS“.

Někajki druhi třěšny zwjazk Serbow nimo Domowiny pak po přewróće njeeksistowaše, tak zo rozsudźichu so tehdyši zapósłancy krajneho sejma za horjeka mjenowanu jara njekonkretnu formulaciju w Serbskim zakonju Sakskeje.

Wjednistwo Domowiny wuchadźa z prawom z toho, zo zastupuje zajimy Serbow, dokelž tež dźensa nimo Domowi­ny žadyn druhi třěšny zwjazk Serbow njeje­.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND