Hłownje přihłosuja

wutora, 22. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je připowědźiła, zo klětu znowa za zastojnstwo kandiduje. Smy so mjez Serbami wobhonili, što k tomu měnja.

Hanaróža Šafratowa z Bukec: Kandidaturu knjenje Merkel sym mjenje abo bóle wočakowała. Tróšku so prašam, što je wona za Němsku docpěła – jasny pak je jeje wukon na europskej runinje. Wona je jedna z tych, kotřiž hišće za Europu wojuja, a to je wosebje w dźensnišim času jara trjeba. Njewěrju do toho, zo móže kóždy jednotliwy stat Europskeje unije sam za sebje eksistować. Hačrunjež nimam wšitko za spomóžne, štož wot EU přińdźe, je wona zakładnje wažna.

wozjewjene w: Měnjenja
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND