Zapósłane (24.11.16)

štwórtk, 24. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Bernd Pittkunings z Choćebuza wu­praja so k aktualnej temje wjelki a wowcy:

Kaž w Serbskim rozhłosu zhonich, zetka so 22. nowembra w Budyšinje 200 ludźi, zo bychu sej žadali škit wjelkow wobmjezować. W Serbskich Nowinach móžach k tomu na foće transparent demonstracije widźeć: „Wir brauchen keine Wölfe!“

Je woprawdźe škoda, zo su na zemi zwěrjata, kotrež nichtó njetrjeba. Mjez nami prajene: Němcy w Drježdźanach njetrjebaja žadyn Katolski Posoł, moja sotra njetrjeba žadyn rolator a ja njetrjebam žanoho tigra. Wšitko, štož njeje mi k wužitku, móže preč, abo?

Jeli so prawje dopomnju, bě posledni čłowjek w Němskej, kotrehož je wjelk nadpadnył, Čerwjenawka. Znaty, kiž ma dźěda a wowku w lěsu 200 kilometrow wot Moskwy w kónčinje wjelčich črjódow, mi powědaše, zo njemóža so samo tam na to dopominać, hač je wjelk hdy čłowjeka nadpadnył.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND