Z kupcami a profijemi do rozmołwy přińć

wutora, 31. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Na Choćebuskej rjemjeslniskej přehladce prezentowaše so minjeny kónc tydźenja nimale 300 wustajerjow. Daniel Kubik je so tam za SN ze serbskimi předewzaćelemi a wopytowarjemi rozmołwjał.

Juro Hantška z Brjazyna, organizator zhromadneho serbskeho stejnišća: Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow chce ze zhromadnym stejnišćom pokazać, zo smy w regionje prezentni. Nimo nowe zwiski nawjazać dźe tež wo to, do rozmołwy z ludźimi přińć, so mjez sobu podpěrować a znatych zetkać. Škoda, zo njejsu Hor­njo­serbja­ tónraz pódla byli. Nadźijamy pak so, zo móžemy jich klětu zaso w Choćebuzu witać, zo bychmy so zaso tak sylnje kaž hewak na wikach prezentować móhli.

Roland Paprott, wustajer z Choćebuza-Škódowa: Wobdźělam so na Choćebuskich wikach hižo pjatnaće lět. Je wažne so na tajkej přehladce pokazać. Njezetkawaš jenož přichodnych kupcow, ale tež bywšich, kotřiž so za dobre dźěło podźakuja abo za kotrychž móžeš zaso něšto činić. Přehladka, to stej za mnje lóštnej dnjej, na kotrymajž móžeš z mnohimi ludźimi do rozmołwy přińć.

wozjewjene w: Měnjenja
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND