Zapósłane (10.02.17)

pjatk, 10. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Šibały přinošk k wobrazej we wudaću SN z 8. februara podawa tule Jandytar Hajnk ze Smječkec:

Lětsa, dnja 8. februara,

je budźił wobraz mje ze spara!

W SN wuhladach na stronje 3

žónske cyby w pjekarni:

włosy „damy“, kiž organizuje

trěbne wiki kubłanske.

Ně wšak, ně!!

Tajke cólkry, wiwle, šešerje

w pjekarni?

Kak wohidne!

(Štóž tykanc debi a ma tajke šešerje,

njech swój produkt samlutki zežerje!)

PS:

Bych-li był fotograf, to njebych swarił,

bych zawěsće tej „damje“ běły kepi darił!

Na čitarski list Jana Nuka „Wostajmy cyrkej­ we wsy“, wozjewjenym w SN z 31. januara, pisataj rěčnikaj inicia­tiwy Serbski sejm dr. Měrćin Wałda a Hanzo Wylem-Kell:

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND