Móhli akciju rady dwójce wob lěto přewjesć

štwórtk, 16. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Sabine Gräfe z Porchowa: Běch z dźowku a wnučku na swójbnym koncerće w Budyskim SLA. A wopyt je so na kóždy pad wudanił. Dźěći su so jara prócowali, a program bě cyle pisany. Bych sej tajke něšto časćišo přała. Mam za spomóžne, zo wuměłcy dźěćom hudźbu zbližeja; a naš dorost pytnje, kak lóštna móže wona być. Dorosćeni maja so wězo tróšku ćešo sobu spěwać a rejwać. Hudźba a reje pak móža telko žiwjenskeje radosće šěrić, to je wulkotne.

Steffi Vogt z Budyšina: Naša dźowka je na programje swójbneho koncerta aktiwnje sobu skutkowała, a to jako čłonka chóra Serbskeje zakładneje šule Budyšin. Mi so Hornjołužiski festiwal dźěćaceje hudźby jara spodoba, dokelž je wulkotna wěc. Mojedla móhli tajku akciju kóžde lěto­ abo samo dwójce wob lěto přewjesć. Pytnješ, kak to dźěćom tyje a kak je spěchuje. Rjenje tohorunja je, zo hudźba wšelakore generacije zwjazuje – hudźba prosće wožiwja!

Torsten Hagen ze Steinigtwolmsdorfa: Program swójbneho koncerta SLA je cyle mojim wočakowanjam wotpowědował. Za dźěći je to dobra wěc, a sym tež sam tróšku sobu činił – na spěwanje a rejwanje wšak dyrbiš so najprjedy raz zwučić.

Leńka Thomasowa z Budyšina, zamołwita hudźbna wučerka na Serbskej fachowej šuli za pedagogiku Budyšin: Znaju z wobdźělacych so wuměłcow Stephena Janetzka, dokelž dźěłamy z jeho spěwami we wučbje. Wjeselu so, zo móžach jeho nětko dožiwić. Běch tež wustupa chóra Serbskeje zakładneje šule Budyšin dla dźensa přišła. To je jedyn započatk, zo su serbsku šulu a dorostowu skupinu SLA Łužičanku do programa zapřijeli, a derje, zo je serbski spěwytwórc Bernd Pittkunings pódla. Plakat za jeho koncert w Běłej Wodźe sym tež w našej šuli wupójsnyła. Mamy pak runje tuchwilu telko projektow, zo njemóžach so hišće ze šulerjemi tule angažować, štož tróšku wobžaruju. Přichodny raz bych festiwal dźěćaceje hudźby sobu zaplanowała. Spočatk lěta je wězo hubjeny termin, dokelž mamy chětro połnu protyku, tež hladajo na ptačokwasne programy. Poprawom by so festiwal w měrcu abo aprylu lěpje hodźał. Jara česću sej angažement Beaty Tarrach a Reinharda Simmgena. Je rjenje, zo staj festiwal na nohi stajiłoj. Bych sej přała, zo so wón z tradiciju stanje.

wozjewjene w: Měnjenja
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND