Iniciatiwna skupina Serbski sejm: Wědome zamylenje zjawnosće

srjeda, 15. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W zdźělence iniciatiwna skupina za serbske ludowe zastupnistwo Serbski sejm Domowinje wumjetuje, zo zjawnosć zamyla. Serbske Nowiny tule spis k diskusiji wozjewja:

W lisće čłonskim towarstwam a předsydstwu Domowiny kaž tež zjawnje w Serbskich Nowinach je Iniciatiwa za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo Serbow – Serbski sejm w februaru z konkretnymi terminami prosyła na zjawnu rozmołwu wo centralnych přichodnych nadawkach, kotrychž rozrisanje je trěbne, zo by so zachowała kulturna identita serbskeho ludu, a za trěbne politiske kompetency. Přeprošenje bě zwjazane z wočakowanjom, dojednać so při wočiwidnje přiwótřacych so wěcownych problemach w zajimje wšitkich derje měnjacych Serbow, na powšitkownje akceptowane a politisce jednanjakmane zastupnistwo. Na poručenu rozmołwu njebě wothłosa. Na naprašowanje pak njeoficielnje znowa rěkaše, zo wo tajku rozmołwu njerodźa. Zwjazkowe předsydstwo tuž swoju obstrukcisku strategiju zašłych pjeć lět dale wjedźe.

wozjewjene w: Diskusija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND