Zapósłane (30.05.17)

wutora, 30. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Sieghard Kozel ze Stróže piše ze swojeho dowola wo dožiwjenjach na kromje wjerška G 7:

Sicilska bě minjeny kónc tydźenja hosćićelka wjerškoweho zetkanja statow G 7. Smědźach tole jako „wočiswědk“ sobu dožiwić.­ Wočakowanja na podawk njeběchu hižo wulke, a wuslědki wostachu daloko pod nimi. Nawal kołowokoło tohole zetkanja sebjewuzwolenych najsylnišich sydom statow swěta pak bě enormny. Hdźežkuli sy był, wšudźe bě sćin podawka pytnyć. Nowina La Sicilia we wosebitym wudaću wulce wozjewi „G7 Taor­mina – kupa drje je centrum swěta“.

Na zwonkownosćach njeje pobrachowało. Taormina, městačko z 11 000 wobydlerjemi na wyšinje horin Peloritani, je mjez turistami jara woblubowane. Tež ja sej rady tam dojědu, sym-li na Sicilskej. Naraz pak bě wšo hinak. Hižo na lěta­nišću Catania mjerwješe so z wojakami. Dróha do bliskeho předměstačka Letojanni bě zdźěla zaraćena a wobsadźena z wojakami w połnym wuhotowanju a z mašinowymi třělbami. W hotelu Antares­-Olimpia bě dohromady 600 policistow a wohnjowych wobornikow. Dwaj dnjej bě pobrjóžna dróha zjawnosći zakazane pasmo – kaž oficialnje wozjewichu.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND