„Njetrjebamy njeměr abo fanatizm“

štwórtk, 30. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěći su naš přichod so často rěka. Tuž přisteji jim tež najlěpše kubłanje, a te měli jim zaručić, čestnohamtsce runje tak kaž na šulach.  Foto: SN/Maćij Bulank Dźěći su naš přichod so často rěka. Tuž přisteji jim tež najlěpše kubłanje, a te měli jim zaručić, čestnohamtsce runje tak kaž na šulach. Foto: SN/Maćij Bulank

Reakcija potrjechenych na zjawnu diskusiju wo koncepće 2plus

Hižo dlěši čas sćěhuja wučerjo Šule Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje diskusiju wo wuwučowanju po koncepće 2plus w medijach. Dotal­ mějachu so po přisłowje „Rěčeć je slěbro – mjelčeć złoto“. Mjeztym pak je diskusija po měnjenju Pančičanskich pedagogow polo reality wopušćiła. Tak jewja so wuprajenja, kotrež často njetrjechja a su samo ranjace. Tohodla su so jako kolegij za zjawnu wotmołwu na zahubne wašnje wustupowanja rozsudźili a podawaja sćěhowace fakty do dalšeje diskusije:

Na spočatku njech je hišće raz situacija rysowana, kotraž bě ke konceptej 2plus wjedła. Tež hdyž wospjet čitamy, zo je to „wězo znate“, dopokazuja naličene fakty runje to napřećiwne.

wozjewjene w: Diskusija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND