Tři premjery za nowe medije

štwórtk, 03. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace hač 650 zajimcow wužiwa mjeztym­ internetny poskitk Serbšćinu online­ wuknyć (SOL). Maria Untchowa je pola Załožby za serbski lud zamołwita za nałožowanje serbšćiny w nowych elektroniskich medijach. Milenka Rječcy­na je so z njej rozmołwjała.

Před lětom, jako bě Załožba za serbski lud SOL w Budyšinje předstajiła, bě rěč wo tym, wuknjensku platformu tež delnjoserbsce nadźěłać. Kak daloko z tym je?

M. Untchowa: Jutře připołdnju wotměwa so w klubowni internata Delnjoserbskeho gymnazija prezentacija delnjoserbskeje wersije. Wotpowědnje hornjoserbskemu poskitkej je to schodźenk A1, kotryž měri so na žadanja Zhromadneho europskeho referencneho ramika za rěče (GER).

Kotre dalše wobłuki wuknjenskeho poskitka su spjelnjene?

M. Untchowa: Z delnjoserbskej prezentaciju A1 budźetej wot jutři­še­ho zdobom­ přistupnej hornjoserbski schodźenk A2 kaž tež jendźelskorěčna wersija za schodźenk A1.

Z kotreje přičiny njebě móžno zwoprědka wužiwać poskitk tež za smartphony?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND