WITAJ-model dyrbi so dale wuwiwać

štwórtk, 24. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wurězk prospekta za lětuše zarjadowanje REDADEG, z kotrymž podpěruja dale dawanja žiweje, kreatiwneje a dynamiskeje bretonšćiny: Po dźewjeć čarach, cyłkownje 1 800 kilometrow, njesechu tam staflowy štabik přez wsy a města. Wurězk prospekta za lětuše zarjadowanje REDADEG, z kotrymž podpěruja dale dawanja žiweje, kreatiwneje a dynamiskeje bretonšćiny: Po dźewjeć čarach, cyłkownje 1 800 kilometrow, njesechu tam staflowy štabik přez wsy a města.

Pod nadpismom „Struchłe dopó­znaće“ rozestaja so Jan Nuk z Ra­dworja w SN 7. měrca 2018 ze zwěsćenjom předsydki Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmile Budarjoweje, zo „Asimilaciju njezadźer­žimy“. Nuk mjenuje z prawom wšelake přičiny a negatiwne zjawy, kotrež „pró­cowanje, serbskosć zesylnić“ widźomnje abo tež njewidźomnje haća“.

Je tajke pesimistiske zhladowanje woprawnjene? Měnju: Haj a ně!

Haj, jeli dale jeničce po dotalnym mode­lu WITAJ-kubłanja postupujemy. – Dwaceći lět dźěła po tutym modelu wunjese sćěhowace wot spočatka wočakowane dobre wuslědki: Ličba wobdźělnikow na serbskorěčnym kubłanju je stabilna. Wukony šulerjow w serbskej wučbje dźensa su widźomnje lěpše hač něhdy w tak mjenowanych B-skupinach. Starši akceptuja imersiwne rěčne kubłanje w pěstowarnjach.

wozjewjene w: Diskusija

Galerija

dalši wobraz (1) Titulna strona prospekta za zarjadowanje REDADEG
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND